tisdag 27 juli 2010

Kelby worldwide photowalk in Gothenburg

Last Saturday (24th July) i joined my fellow photographers on the 2010 Kelby worldwide photowalk and while i had a good time i do have some thoughts on why these bigger (max 50 people per group) meet-ups doesn't work for me as a source for taking good photos.

Here is some background to my argument:

Last year was the first time i went to the Kelby event and while i did meet many people that i now can call very good friends i also found it to be a less then optimal situation for taking photos i consider memorable and great.
The reason for this is that in our group we were almost 40 photographer and it felt like speed dating where there was a short time to meet and see if we matched enough to have a conversation.
It also didn't help that it rained throughout the whole photowalk which made it allot harder take photos of good subjects and protecting the camera from rain!
The best part was that i met many new people including some that i consider really good friends :)
All in all i did despite the rain and the too large group size enjoy the 2009 Kelby photowalk.

The 2010 Kelby photowalk was allot more fun thanks to a smaller group of people, excellent weather, meet new people and a good route to walk through.

So all in all i still highly recommend the Kelby worldwide photowalks and if you see it as a place to meet new people and allot less about taking good photos you will have a great time!

Did you attend this years Kelby photowalk, if so how did you like it?
What is your thoughts on these kind of large group meet-ups?

torsdag 8 juli 2010

That damned wheel!

Är det inte underbart hur det finns snillen som ser en tom yta och bygger störande och en idiotisk sak på den platsen i förhoppning att folk accepterar bygget och samtidigt betalar hutlösa summor för att ta del av det hela??

Det är det scenariot som vi har haft i Göteborg sedan ett par månader sedan skiten kom igång!

Låt mig börja från början:

Vid hamnen (Lilla bommen) så finner man Göteborgs operahus, bredvid den finns en yta för dom med båtar att parkera och passa på att visa upp sin farkost och mittemot hamnen finns Femmanhuset som är ett stort shopping centrum.
Runt detta område var det förut en tom yta och för en fotograf så var detta en bra plats att fota på då man kunde ställa sig en bit bort och få med operan, hamnen samt andra områden runt omkring utan att ha allt för mycket distraherande hamnar objekt i bilden.
Detta tyckte Göteborg & Co (http://www2.goteborg.com/default.aspx?id=6863) inte allt om så dom byggde ett groteskt och mycket störande pariserhjul mitt i mellan femmanhuset och operan.
Inte nog med att det är groteskt, det kostar också 85kr för en tur!

Så häromdagen så sade en ickefotograf kompis till mig att han ville åka på den och insisterade att om han stod för notan så måste jag åka med! Så efter lite tjatande så accepterade jag hans erbjudande och off we went!

Turen varar ungefär 10-15 minuter, 4 eller 5 varv snurrar hjulet och man blir bjuden på ett fågelperspektiv av staden, så jag den eviga fotograf jag är tog en bunt foton och fann att när man är som högst upp så kan man ta fina fotografier och fånga staden i en ovanlig vinkel (om man nu inte har tillgång till en helikopter som flyger på låg höjd!).

Summa summarum är att jag är fortfarande lika skeptisk till bygget, jag skulle inte betala 85kr för en tur och det är fortfarande ett förskräckligt hjul!

---------------------------------------------------------------------------

Is not it wonderful how there are geniuses who see a blank space and builds a disturbing and idiotic thing on the site in the hope that people accept the building while paying exorbitant amounts of money to take part of it all?

That is the scenario that we have had in Gothenburg a couple of months ago when this thing started!

Let me start from the beginning:

At the port (Lilla bommen) one finds the Gothenburg Opera House, next to it is an area for those with boats to park and take the opportunity to showcase their craft, opposite the harbor Femmanhuset, which is a major shopping center.
Around this area it used to be a empty space, and as a photographer i found that this was a good place for taking photos when you could stand a bit away and get to the opera, the port and other areas around it without too much distracting object in the picture.
Göteborg & Co (http://www2.goteborg.com/default.aspx?id=6863) disagreed with this state so they built a grotesque and very disturbing Ferris wheel between the Femmanhuset and the opera.
Not only is this grotesque, it also costs 85kr for a ride!

So the other day a non-photographer friend of mine said that he wanted to go on it and insisted that if he paid my cost i would have no choice and have to go with him! So after some nagging so I accepted his offer and off we went!

The tour lasts approximately 10-15 minutes, four or five laps spins the wheel and you get invited in a bird's eye view of the city, so being that i am the eternal photographer i took a bunch of photos and found that when you are in the top so you can take good photographs and capture the city in an unusual angle (this is if you do not have access to a helicopter flying at low altitude!).

All in all, I remain equally skeptical of the building, I would not pay 85kr for a ride and there is still a terrible wheels!


Här är bilden jag blev mest nöjd med från hjulet/here is the picture that i was most satisfied with from the wheel.Klicka på bilden för att se din i en störra storlek/click on the picture to see it in a larger size.

http://www.flickr.com/photos/belola/4772217632/

söndag 4 juli 2010

Exif of no exif...

Vilken lins använde du för att ta den bilden??

Den frågan ställs alldeles för ofta om du frågar mig!

Effekten av att folk tittar mer på vilken utrustning som används istället för att se vad bilden föreställer, det är trots allt själva bilden som är poängen och inte om en proffskamera eller plastkamera som används för att ta den.
En annan sak som jag slutat med på flickr är att överförklara saker, jag låter bilden tala för sig själv genom att inte beskriva den med ord förutom med en titel och vill man veta var bilden är tagen så hänvisar jag till taggarna på bilden.

För att summera saken: låt bilden tala för sig själv!

---------------------------------------------------------------

What lens did you use to take that picture??

That question is asked way to much if you as me!

The effect is that people look to often at the gear that is used instead of seeing the picture itself, even though the whole idea is to look at the picture and enjoy it and not if a pro DSLR och a plastic camera was used to take the picture.
Another thing that i dont do anymore on flickr is to over explain the picture by adding a description, instead i let the picture speak for it self and only add a title, and if you must know where the picture was taken them look at the tags of the picture.

To sum it up: let the picture speak for it self!